Bursa
+C

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

GÖREVLER

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci

gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Çocuk

gelişimi ve eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

öğrencilerin başarılarını değerlendirir,

- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya

çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları,

- Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD

vb.),

- Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan oyuncak ve eğitici araçlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak

isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

- Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,

- Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan

sıkılmayan,

- Çocukların duygularını anlayabilen, çocuklar üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı

genellikle gürültülü ve temizdir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel

kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak,

- Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.

- Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği”, “Okul Öncesi

Öğretmenliği”, “Anaokulu Öğretmenliği” ve daha önceki yıllarda mezun veren “Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi

Eğitimi Öğretmenliği” programlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nü (Lisans- Yüksek Lisans) bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz

Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik

yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;

- Çocuk gelişimi, psikolojisi, anatomisi ve biyolojisini öğrenir.

- Plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir.

- Müzik, drama, oyun kollarında bilgi sahibi olur.

- Özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi konusunda bilgi edinir.

- İnsan ilişkileri ve psikolojisi konusunda dersler alır.

- Çocuk sağlığı, ilkyardım vb. sağlıkla ilgili dersler alır.

BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

- Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından

yararlanabilirler.

- Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

- Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

- Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde

alanlarında müfettişlik yapabilirler. BENZER MESLEKLER: Okul Öncesi Öğretmenliği.